Jak je důležité umět se spolehnout na své znalosti a schopnosti v době virové epidemie.

Jak je důležité umět se spolehnout na své znalosti a schopnosti v době virové epidemie. Jedině tak máme velkou šanci zůstat zdraví a vyhnout se pobytu v nemocnici.

definice pojmů:  slovy „systém oficiální zdravotní péče“ nebo „náš zdravotní systém“ nemyslím práci řadových lékřů a zdravotníků v první linii. Jejich práce se nesmírně vážím.

Proč máme být schopni umět se orientovat v problematice prevence a léčby včasných stádií virových epidemií, i když to není naše profese? Protože to za nás systém oficiální zdravotní péče rozhodně neudělá. Novou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví pro onemocnění covid-19 byla legislativně ukotvena dosavadní nelogická a absurdní praxe, totiž že náš praktický lékař nebo pediatr bude z procesu stanovení nemoci a diagnozy vypušťen. Vůbec nás neuvidí. A naše domácí (přednemocniční) léčba se bude tedy opírat pouze o názory „odborníků“ z internetu, v lepším případě radu po telefonu – tak jak tomu bylo doposud. Náš zdravotní systém v praxi zajímáme, až se naše virové epidemické onemocnění dostane do kritického stádia s převozem sanitkou do nemocnice.

Proč měla Česká republika velmi špatné výsledky během epidemie covid-19 v přepočtu na obyvatele?

Pokud jsme v Česku na něco spoléhali, pak to byla vysoká kvalita zdejšího zdravotnictví, hustá síť nemocnic, vysoký počet lůžek a dostatek kvalifikovaných lékařů a sester. Dnes se ukazuje, že máme daleko horší výsledky v léčbě než okolní země.“ říká náš přední imunolog prof. MUDr. Vojtěch Thon. odkaz  Přemýšleli jste někdy, proč měla Česká republika největší počty mrtvých v průběhu epidemie covid-19 v přepočtu na obyvatele nejen v rámci Evropy, ale i celosvětově? odkaz  Protože neexistovala fungující prevence ani efektivní léčba počínajících stádií onemocnění covid-19. Protože tento systém vůbec nezajímá prevence virových epidemií (kromě očkování) a zejména včasná domácí léčba (tzv. přednemocniční) počínajících stádií virových epidemických onemocnění. Co se týče účinné prevence a zejména fungující včasné léčby virových epidemických onemocnění v domácích podmínkách, jsme našemu systému v podstatě ukradení. To není dezinformace nebo nějaká teorie, ale pragmatické vyhodnocení situace za uplynulé dvouleté období onemocnění covid-19.  

Je v obecné rovině důležité umět krizovým situacím předcházet nebo je efektivně řešit hned zkraje?

Ano, jednoznačně. Zeptejte se jakéhokoliv hasiče, jestli je lepší hořící ubrus uhasit hned na stole, nebo až později hasit celou místnost. Jestli je lepší uhasit vánoční stromek nebo to nechat být a později hasit celý byt nebo dům. Věřte mi, že vám každý odborník (vlastně každý soudný člověk) odpoví, že na uhašení ubrusu na stole budete potřebovat sklenici vody a škody budou maximálně v řádu stovek korun. Kdežto když celou situaci necháte být a budete za chvíli hasit celou místnost nebo byt, budete potřebovat stovky litrů vody a škody půjdou možná do milionů.

Proč náš zdravotní systém nepodporoval včasnou domácí (tzv. přednemocniční) léčbu onemocnění covid-19?

Popravdě netuším, nedává to vůbec smysl. Co se týče domácí léčby onemocnění covid-19, byli jsme odkázáni pouze na informace z masmédií. Tam vystupovali a psali různí „nezávislí odborníci“. Mezi nejzajímavější patří jistě prof. Flégr, vědecký specialista na vliv koček na psychiku lidí odkaz a kočičí výkaly odkaz  nebo prof. Prymula, který nás zavřel do lockdownu a pak šel sám na fotbal se slovy „to mám být jen doma“ 🙂 ? V masmédiích jsme se od těchto „odborníků“ dozvěděli, že domácí (tzv. přednemocniční) léčba covid-19 neexistuje. Oficiální stanoviska z masmédií zněla jednotně: domácí léčba onemocnění covid-19 neexistuje, jakákoliv jiná prevence onemocnění covid-19 (než očkování, respirátory a dezinfekce) neexistuje. Když budete pozitivní a budete mít doma teplotu, vezměte si paracetamol. A když se vám bude špatně dýchat, zavolejte si sanitku. Přesně takto podle našeho systému vypadala v praxi domácí léčba počínajícího covidu. Stát a systém vyhlašoval, že žádný lék na covid „neexistuje“, a že je nutné při již vzniklém onemocnění pouze užívat paracetamol na potlačení teploty (což ale vůbec není kauzální léčba viru) a čekat, jestli se náš stav vyvine na hospitalizaci do nemocnice, nebo ne. Jakékoliv další postupy léčby byly bagatelizovány a zesměšňovány nebo přímo zakazovány a trestány.

Příklad systémem zamlčené a zatajované prevence – vliv omega-3 a vitamínu D na onemocnění covid-19.

„Připravte nespecificky tělo na možné onemocnění koronaviry COVID-19, dobré tělesné kondici pomohou i omega-3 a vitamin D.“ uvádí Státní zdravotní ústav v nadpisu ve vědeckém článku na svém webu odkaz. „Víte, že některé omega-3 mastné kyseliny mohou prostřednictvím cytokinů také snižovat zánětlivé procesy v těle. Ke kontrole zánětlivých procesů v organizmu přispívá i vitamin D. Tyto významné živiny naleznete v tučných rybách nebo rybím oleji z tresčích jater“ uvádí nadpis odborného článku. „Omega-3 mastné kyseliny mají protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomoci snížit morbiditu a mortalitu na infekci COVID-19. V USA provedli pilotní studii u 100 pacientů s COVID-19 a zjistili, že COVID-19 pacienti s omega 3 indexem vyšším než 5,7 % umírali méně“. Tento vědecký článek byl publikován na webu Státního zdravotního ústavu 15.3.2020. První tři případy onemocnění covd-19 v ČR byly potvrzeny 1.3.2020. Takže už od samotného počátku epidemie v ČR měl oficiální zdravotní systém k dispozici zásadní informaci, že omega 3 a vit. D snižují pravděpodobnost cytokinové bouře a následného zápalu plic u onemocnění covid-19 a tím úmrtnost na toto onemocnění. Připomínám, že vakcíny v ČR (jako jediná systémem propagovaná prevence covidu) byly dostupné až po téměř jednom roce od tohoto publikovaného vědeckého objevu. Jak je možné, že nám tuto vitálně důležitou informaci systém zamlčel? Co si o tom máme myslet?

Jak je možné, že jsme oficiálně slyšeli pouze něco o paracetamolu, který s onemocněním covid-19 vůbec nesouvisí? Copak je toto normální 🙂 ? Dne 18.5.2021 byla opět zveřejněna na webu SZÚ další vědecká studie odkaz, která potvrdila, že pacient má větší šanci 1 : 6 přežít onemocnění covid, pokud má vice než 6,4 % EPA+DPA+DHA v žilní krvi. To bylo ještě před vlnou delta (která zabila tisíce lidí) a omicronem. Řekl Vám Váš lékař, ať si jdete koupit do lékárny kvalitní rybí tuk? Napsali nám „odborníci“ v masmédiích, že tím když budeme užívat kvalitní rybí tuk máte obrovskou šanci (1:6) že neskončíme s covidem na JIP? Tuto informaci měli všichni vědecky ověřenou od 15.3. 2020.

Co na to říká náš přední epidemiolog, imunolog a vakcinolog prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

„Řešení jakékoliv epidemie je založeno na čtyřech základních pilířích, kde prvním je diagnostika onemocnění a jeho komplikací, dále přednemocniční péče o ohrožené osoby, nemocniční péče a nakonec prevence, jejíž jednou z mnoha součástí je i očkování. Čtyři základní pilíře boje s epidemií jsou jako čtyři nohy židle a jejich podíl na řešení epidemie musí být vyvážený. Mám dojem, že dnes sedíme na židli se dvěma nohami (očkování a nemocniční péče), a proto je dosti komplikované se na ní udržet. Není divu, že ze židle někdy dokonce spadneme. Řešením není prodlužovat dvě existující nohy, ale je nutné přidat další dvě a zaříznout je na stejnou délku.“
Profesor Beran volá po zavedení přednemocniční péče, která by měla mít za úkol řešit tři komplikace, které se rozvíjejí v prvním týdnu onemocnění, tedy pokles bílých krvinek, změna srážlivosti krve a druhotný zápal plic.
Ve vysokém procentu se dostávají pacienti s těmito komplikacemi pozdě do nemocnice, a to je špatné. Protokol léčby musí obsahovat léky, které při týdenním empirickém podání nejsou schopné poškodit žádného pacienta, ale budou schopny pomoci významnému procentu nemocných předejít vzniku komplikacea tím i hospitalizaci,“ říká. odkaz

Jak se vždy diagnostikovala a léčila virová chřipková epidemie.

Postupy při léčbě chřipkových epidemií (které nás pravidelně v minulosti postihovaly) a postupy při léčbě onemocnění covid-19 se zásadně liší. Ten rozdíl v přístupu u covidu a chřipky je naprosto absurdní a nelogický, protože jde o podobné virové epidemické onemocnění s podobnými důsledky – i na chřipkové epidemie se bohužel umírá, nejčastěji opět na zápaly plic.
Při chřipkové epidemii jsme vždy zašli za našim praktickým lékařem, kde jsme byli registrováni. Náš praktik nás znal a měl k dispozici naše zdravotní záznamy. Zeptal se nás na naše symptomy a to jak se cítíme, prohlédl nás, vyšetřil a na základě klinického zhodnocení našeho zdravotního stavu stanovil diagnózu a nastavil léčbu. Individuální léčbu, individálně pro nás, bylo to čistě jeho odborné rozhodnutí co nám doporučil, bez vlivu a zásahů centrálního systému.

Existovala domácí léčba chřipkových epidemií, která nemohla poškodit žádného pacienta a byla vysoce efektivní?

Ano, existovala a existuje pořád. 🙂 V klasické homeopatii se používají homeopatické léky, které umí velmi efektivně léčit virové infekce s horečkou, aniž by mohly jakkoliv poškodit nemocného. Homeopatie s tím má velmi dobré zkušenosti více jak 200 let. Postupy při homeopatické léčbě horeček, chřipek a viróz jsou popsány ve všech brožurkách homeopatických domácích lékařů. Jsou popsány i v populární homeopatické literatuře a brožurkách. Mnoho dnešních maminek ví, jak u svých malých dětí léčit virózy nebo chřipky s horečkou homeopaticky. Znají homeopatika jako je Belladona, Aconitum, Gelsemium, Epatorium a další. Mnoho rodičů (ale i dětských lékařů) dnes ví, jak úžasně mohou homeopatika pomoci vyléčit virovou horečku (ne ji pouze potlačit antipyretiky), pokud se homeopatika přesně a individuálně vyberou.

V čem je přístup systému k léčbě virové epidemie onemocnění covid-19 jiný.

Při onemocnění covid-19 se cosi zásadného změnilo. Jak kdyby všichni ti odborníci a vědci, co o tom rozhodují, byli nějak začarovaní. Nechodili jsme k našemu praktickému lékaři, ten byl z tohoto diagnosticko – léčebného kolečka vypuštěn. Vlastně nás vůbec neviděl, z našich praktiků se stala telefonní call-centra, kam se v praxi často vůbec nedalo ani dovolat 🙂 . Z praktických lékařů systém udělal vyplňovače žádanek a výkazů, takže ani nemají čas léčit. Chodili jsme všichni jenom na testy. Diagnózu a to, jestli jsme „nemocní“ vlastně stanovila laboratoř. Máš pozitivní test (který nikdy z principu není 100%) – jsi nemocný. Tečka. Je úplně jedno, jak se cítíš, jaké máš symptomy – žádný lékař ani zdravotník tě nevidí a nevyšetří. Žádný lékař nebo zdravotník, který má k dispozici tvoje zdravotní záznamy ti neporadí, jak konkrétně ty se svým zdravotním stavem a zdravotní historií se máš v domácím prostředí léčit. Zvláštní, hodně zvláštní. Je to improvizace, protože čelíme nové neznámé situaci nebo záměr?

Podle současných kroků našeho zdravotního systému je zvláštní a nelogický přístup k onemocnění covid-19 jednoznačně záměr.

V současné době již nelze předpokládat, že podivný a velmi nevýhodný (pro pacienty) přístup našeho systému k přednemocniční léčbě covid-19 byla improvizace vzhledem k nové neznámé situaci. Jedná se skutečně o záměr. Jedině tak si lze vysvětlit kroky Ministerstva zdravotnictví odkaz , odkaz, které připravilo v březnu 2022 v tichosti vyhlášku o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění covid-19. Nenápadná vyhláška však znamená velké dopady na životy lidí. Vyhláškou totiž získává nemoc covid-19 zvláštní postavení. Podle vyhlášky je nemocný každý člověk s pozitivním antigenním nebo PCR testem, a to bez ohledu na klinické příznaky, tedy na skutečný zdravotní stav zjištěný lékařem. Tedy opět nemoc a diagnózu nestanovuje náš praktický lékař na základě inidviduálního vyšetření, ale hromadně laboratoř. Náš praktický lékař je z tohoto diagnosticko – léčebného kolečka definitivně vypuštěn a tento stav je legislativně ukotven. Systém vydal vyhlášku, která legislativně konzervuje dosavadní nelogickou praxi, kdy stát prohlašuje zdravé lidi za nemocné pouze na základě neprůkazných testů v rozporu s doporučením EDDC. Vyhláška ignoruje základy klinické medicíny i epidemiologie. Pomíjí individuální vztah mezi pacientem a lékařem, zjištění skutečného zdravotního stavu a případné včasné zahájení účinné přednemocniční léčby covid-19. Poprvé v historii medicíny bylo porušeno základní pravidlo klinické virologie, kdy je nutno přísně diferencovat mezi pojmy infekce a nemoc. odkaz

Co plánuje náš systém na podzim? Přece novou vlnu 🙂  Nijak se tím netají…

Poté, co naše vláda silou prosadila zbytečný pandemický zákon, ministr Válek začíná nové kolo strašení veřejnosti a propagace dosavadního nefunkčního přístupu ke covidu. Před jednáním vlády 16. března prohlásil: „Na podzim bude rozhodně další vlna, je jedno jaká mutace, ale vlna bude. Bude stoupat počet pozitivních a budou zbytečně umírat neočkovaní lidé“.

A co můžeme udělat my všichni, bez rozdílu naší profese?

Bát se, být vystrašený? Ne, to je pro nás nejmíň výhodné. Dlouhodobý strach oslabuje náš imunitní systém. Pod vlivem strachu také často děláme špatná rozhodnutí a volby. Co ale můžeme? Můžeme se všichni naučit v praxi používat včasnou domácí léčbu virových horečnatých onemocnění. Jedním z léčebných systémů, kterému nezáleží na tom, jestli je horečka způsobená bakterií, nebo virem (případně jakým druhem viru), je klasická homeopatie. Je to tak. Pro klasickou homeopatii je jedno, jestli léčíme chřipku, virózu, nebo již vzniklé covidové onemocnění. Postup je stejný.  Výběr homeoaptického léku a strategie léčby záleží jenom na symptomech, které virus vyvolává.

Co říká náš další přední odborník imunolog prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.?

U onemocnění covid-19 jsme v situaci, kdy pacient lékaře vůbec nevidí, pacient dostává případně nějaké instrukce, ale nebyl vyšetřen.“ Nemoc je podle Vojtěcha Thona nutné včas léčit. „To je základní problém. Důležitá je nejen prevence očkováním, ale také včasná léčba. To znamená být před tím virem a reagovat dopředu s převzetím iniciativy – proaktivně a ne až zpětně, reaktivně. Už při prvních projevech nemoci je třeba jednat. Covid-19 je lavina, je to smršť dějů“, říká Vojtěch Thon. odkaz , odkaz . Pan prof. MUDr. Vojtěch Thon má velmi dobré zkušenosti z celou řadou klasických léků (není předmětem tohoto článku – viz odkazy), nicméně tyto klasické léky jsou na lékařský předpis a jejich užívání by mělo být konzultováno s lékařem. Výhoda homeopatik je, že se dají dopředu objednat přes internet ze zahraničí (bez lékařského předpisu) a jejich užívání nemusí být konzultováno s praktickým lékařem nebo lékařem specialistou. Jejich použití zvádne každý po absolvování krátkého kurzu (2 – 3 víkendy), například naší Školy akutní homeoaptie.

Lze pomocí akutní homeopatie předcházet a léčit již vzniklé covidové virové onemocnění?

Ano, lze – velmi dobře a efektivně. odkaz  Zejména v časných stádiích, při prvních příznacích – pokud není nemoc příliš rozvinutá, je homeopatie velmi efektivní. Měl jsem možnost léčit během uplynulých dvou let roku více jak 80 případů potvrzeného covidového onemocnění (včetně rizikových skupin) pomocí akutní homeopatie. Léčil jsem klienty většinou v prvních stádiích nemoci, ale měl jsem i případy středně těžkého onemocnění (kde je nutná zkušenost a často spolupráce s klasickou medicínou). A ve všech případech zafungovala homeopatie velmi dobře, nikdo z mých klientů nebyl hospitalizován.

Zapojit se aktivně do péče o své zdraví

Je zřejmé, že kdo pouze čeká, co pro něj udělá stát a systém, má velkou šanci zařadit se právě do smutné statistiky. Pokud přenecháme a dobrovolně odevzdáme „moc“ nad sebou politicko-farmaceutickému systému v tak důležité věci, jako je naše zdraví a životy, tak systém si tu naši dobrovoně odevzdanou „moc“ nad námi prostě vezme. Je zřejmé, jak je v dnešní době velmi důležité mít přehled, vlastní názor a dobré informace. Jak je důležité umět se orientovat i v takové problematice, jako je prevence a svépomoc v nemoci. Stejně tak, jak se v dávných dobách uměly naše babičky a prababičky orinetovat v bylinách a stravě a věděly, jaké byliny dát na „horkost“ a co jíst při průjmu nebo zvracení. Doba se opakuje.

Zajímá vás, jak preventivně postupovat a posilovat imunitní systém, abyste neonemocněli? Chcete se naučit používat homeopatii jako velmi efektivního nástroje na zvládání virových epidemií? Přihlaste se do Školy akutní homeopatie v Brně – www.akutnihomeopatie.cz naučíme Vás to za pár dnů. Máme s tím více než 25letou praxi. Naučíme vás preventivně posilovat imunitní systém proti covidu a jiným virovým nemocem. Naučíme vás léčit již vzniklé covidové nebo jiné virové onemocnění homeopatií tak, aby se nerozvinulo do vážnější patologie vyžadující hospitalizaci. Léčit covid v domácích podmínkách není v homeopatii vůbec těžké, ani nijak zvlášť specifické. Postup je prakticky stejný jako při akutní homeopatické léčbě klasických chřipek, nebo viróz. V homeopatii totiž není vůbec důležité, jak ten virus někdo pojmenoval, nebo jaká je to mutace, ale pouze jaké vyvolává symptomy.

Například při nasazení homeopatického léku Gelsemium u virové infekce s horečkou je důležitá pouze kombinace třech symptomů – pocit obrovské únavy, velká bolest svalů a zchvácenost a do třetice na psychické rovině jakási úzkost ze zvládnutí nemoci a potřeba mít někoho blízkého u sebe. Pokud tyto tři symptomy nemocný s virovou horečkou má, homeopatické Gelsemium nemoc vyléčí, bez ohledu na to, jestli se jedná o deltu, omicron, nebo chřipku.

Aleš Sušický, Dip.Hom.     www.akutnihomeopatie.cz     homeopat-fakulta@centrum.cz

15 dubna, 2022